huhr

Turisztikai tanácsadás

A turisztikai piacot jól ismerő szakembereink készséggel állnak rendelkezésre az ügyfelek turisztikai célú elképzeléseinek sikeres megvalósításában a helyzetelemzéstől kezdve a stratégia meghatározásán át a kivitelezésig.

Részletek

Akkreditált
vállalati tanácsadó

A globalizáció hatásaként az egyre erősödő piaci versenyben indokolt a kis- és közepes vállalkozások hatékony üzletmenetének, a vállalkozói kultúra fejlesztésének, illetve a nemzetközi piacra jutást segítő tanácsadási szolgáltatások elérhetőségének, minőségének javítása. Vállalati tanácsadásunk során munkatársaink az ügyfelek rendelkezésére állnak kiemelt céljaik elérésében, ezáltal vállalkozásuk versenyképességének növelésében. Akkreditációs számunk: ROP-VTSA-2011-0432

Részletek

Segítünk új lehetőségeket találni

Tudjuk, hogy a vállalkozásokat számos, nem a főtevékenységeikhez kapcsolódó feladat terheli, amelyek rontják teljesítményüket, gátolják fejlődésüket. Működésük során sokszor kerülnek olyan helyzetbe, hogy a továbblépéshez ismeretlen vagy nehezen átlátható feladatokat kell megoldaniuk. Szakértelmünk és tapasztalataink alapján sok esetben hatékonyan tudunk segíteni, így több energia jut a tényleges értékteremtésre.

udvozlo

Nem ismerünk lehetetlent!

Nálunk nem létezik az a válasz, hogy „nem tudunk segíteni”. Legyen bármilyen fejlesztési ötlete, elképzelése vállalkozásával kapcsolatban, mi segítünk a megvalósításban!

Küldetésünk

2008-ban alakult vállalkozásunk a Matrix Workmanlike Kft. elsősorban üzleti tanácsadással és elemzéssel, pályázatokkal, képzéssel, PR és kommunikációs tevékenységgel, projektmenedzsmenttel foglalkozik, azonban ezen szolgáltatások mellett az utóbbi időszakban - a piaci igényekhez igazodva – tevékenységét kiterjesztette a facility management-re (létesítmény menedzsment), valamint turisztika területére is. Munkaszervezetünk a szervezetfejlesztésben, illetve a technológia- és termékfejlesztésben is élen jár.

Munkánk során elkötelezettek vagyunk széles tevékenységi portfóliónk minden egyes területének kiemelkedő színvonalú ellátásáért. Az alábbi, közösen megfogalmazott értékek mentén végezzük szolgáltatásainkat:

 • Környezet tisztelete és ismerete
 • Ügyfélorientáltság
 • Minőség iránti elkötelezettség
 • Információbiztonság
 • Gazdaságosság, vállalkozási szemlélet
 • Elkötelezett csoportmunka mellett az Egyén tisztelete
 • Folyamatos tanulás
 • Esélyegyenlőség 100%-os megteremtése
 • Fenntartható jövő

Partnereink

Pretty secretary looking at one of partners during paperwork at meeting

Ügyfélkörünk tevékenységi körünknek megfelelően igen változatos. Vállalakozások, non-profit szervezetek, oktatási intézmények és önkormányzatok is találhatóak partnereink között.

Tekintse meg referenciánkat

Divíziók

Nyertes Pályázataink

Pályázati projektmenedzsment

Pályázati tanácsadási szolgáltatásunk keretein belül vállaljuk az ügyfelek profiljának megfelelő pályázat kiválasztását és a pályázati projektmenedzsmenthez tartozó résztevékenységek precíz ellátását. A projektmenedzsment tevékenységünk során segítséget nyújtunk azoknak a cégeknek, akik EU vagy hazai pályázatokon lehetőséget kaptak a pályázatban megfogalmazott célok megvalósítására, végrehajtására. Ezen szolgáltatásunkon belül azokat a problémákat igyekszünk áthidalni, amelyek akkor kezdődnek, amikor a pályázat elnyerése után meg kell valósítani azokat a tevékenységeket, amelyek szakszerű és eredményes elvégzése a pályázat sikeres zárásának záloga.

Four businesswomen sitting at table examining some documents

A projekt lebonyolítása során felkészült munkatársaink ellátják többek között a menedzsment és pénzügyi tanácsadást, az előrehaladási jelentések és kifizetési kérelmek elkészítését, kapcsolattartást a megvalósítást koordináló intézményekkel, a projektzárás lebonyolítását és a lezárult fejlesztések utánkövetését is.

Üzletviteli és marketing tanácsadás

Image of smart boss explaining to colleague business idea

Üzletviteli és marketing tanácsadási tevékenységünk keretében ügyfeleink üzleti folyamatainak elemzését, projektek és termékek önálló vezetését, átalakítását, vizsgálatát vállaljuk. A szervezetek PR arculatának megtervezését, a már meglévő kommunikáció továbbfejlesztését, szélesítését látjuk el, szükség szerint. A kommunikációs tanácsadáson belül a cégek arculati elemeit, illetve kommunikációs kampányok teljes folyamatát tervezzük meg. A Matrix Workmanlike Kft. - a fentieken kívül - különböző oktatások és konferenciák megszervezését is vállalja, legyen szó olyan kisebb eseményről, mint egy kerekasztal-beszélgetés, vagy akár nagyobb workshopokról, rendezvényekről.

 • Üzleti folyamatok elemzése
 • Projektek, termékek vizsgálata
 • Arculat tervezés
 • Kommunikáció fejlesztés
 • Kampány tervezés
 • Oktátások, konferenciák szervezése

Turizmus és turisztikai tanácsadás

Az elmúlt évek során az ügyfeleinknek nyújtott menedzsment szolgáltatások során egyre több tevékenységet láttunk el turisztikai projektekben, ez adta a turisztikai terület felé történő profilbővítés ötletét.
Vállalkozásunk a turisztika területén komoly tanácsadási referenciával rendelkezik, az alapító-ügyvezető-többségi tulajdonos dr. Zsuffa Ákos, ismert turisztikai szakember.

Az ügyvezető néhány turisztikai tevékenysége, referenciái:

Zenit Hotel és Taverna Panzió
több száz milliós (NYDOP) projektjeiben részvétel

Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Program:
vezető szakértői tevékenység

Igényes hazai turizmus mesterkurzus:
felkért moderátor

Megtartott előadásai:

Széchenyi Programiroda Észak-magyarországi regionális konferencia
Eger, turizmus szekció - 2011. november

Egyedi Wellness Szállok találkozója
2011. július

I. Turisztikai Oktatási Konferencia
BKF, ötletgazda, főszervező, előadó, levezető elnök - 2010. október

Depositphotos_24556439_original

Integrált turisztikai tervezés
1.
Turisztikai kereslet- és kínálat elemzés és trend előrejelzés
2.
Helyzetelemzés, a turisztikai projekt makro- és mikrokörnyezetének vizsgálata, versenytárs-elemzés és SWOT analízis
3.
Komplex turizmusfejlesztési koncepció kialakítása, a nemzeti, regionális, kistérségi és helyi turizmusfejlesztési tervekhez igazodó stratégia kialakítása, stratégiai célok, piaci szegmensek, célcsoportok meghatározása, pozicionálás
Turisztikai marketing tervek
4.
Küldetés, jövőkép (mission statement) meghatározása
5.
Helyzetfelmérés, üzleti környezet és piacelemzés, konkurencia- és SWOT analízis, USP-k meghatározása
6.
Stratégiai célok definiálása, piaci pozícionálás, business mix, szegmensek, célcsoportok meghatározása
7.
A stratégiai célok eléréséhez szükséges marketing-mix meghatározása (termékpolitika kialakítása, célcsoport-orientált termékfejlesztés, ár- és értékesítési csatorna politika kialakítása, kommunikációs politika megtervezése)
8.
Operatív akcióterv kidolgozása, a végrehajtás koordinálása marketing budget elkészítése, marketing kontrolling
Saját turisztikai fejlesztés
Pogány

Folyamatban lévő projektünk helyszíne a Pécstől 10 km-re fekvő Pogány, ahol elsőként épül I. osztályú, teljes körűen akadálymentes panzió 8 szobával, 24 férőhellyel és egy konferenciateremmel. 4 új munkahelyet teremtünk, elsősorban helyi és környékbeli munkavállalók alkalmazásával, akik közül 1 hátrányos helyzetű és 2 nő. A környezetbarát és innovatív technológiák (napkollektor, napelem, földszonda) révén a fenntartás biztosított. Két fő célcsoportunk: a környéken tervezett turisztikai attrakciókba látogató családok, illetve üzleti tréningeket és kisebb konferenciákat szervező cégek. A Mátrix-Workmanlike Kft. már meglévő üzleti partnerein túl számítunk azokra a helyi szervezetekre (önkormányzat, civil szervezet) és vállalkozásokra is, akikkel új együttműködési megállapodásokat hoztunk létre, így panziónk várható kihasználtsága nagy valószínűséggel már az első fenntartási évben is meghaladja majd a 40%-ot. A panzió nyitását 2014 második felében tervezzük.

Facility management

Létesítmény menedzsment szolgáltatási csomagunk két fő tevékenységi körből áll: a létesítmények épített és kertészeti környezetének ápolása, fenntartása mellett a létesítmények kismértékű átalakítására vagy felújítására irányuló feladatokat is ellátunk.
business man with packed cardboard boxes over a white background
Műszaki üzemeltetés

Műszaki üzemeltetési tevékenységünk kiterjed megbízóink létesítményeinek általános működtetésére, fenntartására és karbantartására, az épületek elemeinek és műszaki rendszereinek üzemeltetésére, a meglévő tárgyi eszközök és berendezések állagmegőrzésére.
Műszaki üzemeltetési szolgáltatások a tervezett és dokumentált működtetési-, karbantartási-, javítási- és szerelési munkálatokon keresztül, az egyedi műszaki kivitelezésig a következő területekre terjednek ki:

 • víz- és csatornahálózat
 • tetőszerkezet, esővíz-elvezető rendszer, szigetelések (víz, hő, zaj)
 • fal- és padlóburkolatok, festett és mázolt felületek, álmennyezetek
 • épület nyílászárók, bútorok és felszerelési tárgyak
 • épület-felügyeleti rendszerek
 • jégfelületek kezelése, jégkészítő gépek karbantartása
 • útépítés, út karban tartás
Kertészet

A Matrix Workmanlike Kft. kertészeti üzletága kültéri zöld- és épített felületek kezelésével és a beltéri növénygondozási feladatokkal foglalkozik, a munkánkat modern gépekkel, eszközökkel, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő anyagokkal, saját kertészeti háttérrel, valamint felkészült kertészeti szakemberek közreműködésével végezzük és az alábbi területekre terjed ki:

 • külső épített felületek gondozása
  utak, járdák, parkolók tisztítása
  használat során keletkezett szennyeződések eltávolítása
  falevelek, zöld hulladék, szemét összegyűjtése és elszállítása
 • zöld területek kezelése
  sportpályák, gyepfelületek gondozása
  öntözőrendszerek üzemeltetése, karbantartása
  parkok fenntartása és gondozása
  virágok, sövények, fák kezelése
 • beltéri növénygondozás, dísznövények szakszerű kezelése
 • téli munkák, hóeltakarítás, síkosság-mentesítés
 • zöldfelületek tervezése, kert- és parképítés
Tevékenységi körünkbe tartozik szinte az összes, létesítményekkel kapcsolatos működtetési – valamint fenntartási feladat, szolgáltatás-koordinálás az alábbi, szorosan egymásra épülő részterületek szerint:
facility1
Műszaki facility management
 • teljes körű műszaki üzemeltetés
 • épületautomatizálási rendszer kezelése, karbantartás, szerelés, javítás
 • energia- és erőforrás menedzsment
 • közüzemi és hatósági kapcsolattartás, felülvizsgálatok, adatszolgáltatás
 • alkatrészek, anyagok beszerzése
 • állandó készenléti szolgálat
Infrastrukturális facility management
 • terület- és költözésmenedzsment, adatállomány létrehozása, aktualizálása
 • gondnoksági feladatok
 • napi-, nagy- és speciális takarítás
 • hulladékkezelés és -gazdálkodás
 • kertészet, külső felületkezelés, hóeltakarítás, csúszásmentesítés
 • logisztikai feladatok
 • iratkezelés, irattárolás
 • posta-, recepciós-, telefonközpont kezelő- és háziasszony szolgálat
Gazdasági facility management
 • ingatlanok, eszközök, gépek nyilvántartása, leltározása
 • költséggazdálkodás, tervezés, optimalizálás
 • kontrolling, folyamatfigyelés
 • beszámolók, költségvetés készítése
 • a bérleti rendszer kialakításának, működtetésének segítése
 • projekt menedzsment, közreműködés beruházások lebonyolításában
 • tanácsadás
 • alvállalkozók megbízása, ellenőrzése, koordinálása
 • biztosításkezelés